2012-06-08

Det har inte hänt så mycket sedan senast, men båten ligger i vattnet, eftersom vi alla har haft mycket att göra har uppdateringen varit dålig. Men ju närmare sommaren vi kommer ju mer uppdaterad kommer sidan bli.