2020-07-04

Då har vi sjösatt även den stora båten. Allt fungerade bra. Den renoverade motorn gick som en klocka. Vad det gäller den andra motorn så har vi inte fått igång den ännu. Detta hata att göra med att vi tömde den maskinen på diesel inomhus med att de stora filtrerna skulle bytas, och det gör att vi behöver pumpa in ny diesel till hela maskinen. Men inom kort är även den igång, och säsongen tar sin början även för den stora båten. Så skönt att bägge båtarna är i vatten nu, och att allt verkar fungera som det är tänkt.