2020-10-18

Bägge båtarna ligger nu på land. Har varit en väldigt bra sommar, trotts att det blåst en del. Jag hoppas att inom kort få tillgång till lite bilder från alla resorna med de bägge båtarna. Uppläggningen gick mycket bra, och bägge båtarna är nu vinterkonserverade och redo för kylan. Under vintern kommer det hända en del saker, både med den stora men även den lilla. Detta kommer jag lägga upp under projektfliken. Nu ser man fram emot sommaren 2021.